Mark & Grundarbete


Grunden är avgörande för ett hållbart hus. Det krävs engagemang och kunskap för en trygg och hållbar grund. Samtidigt är alla grunder beroende av ett bra markarbete, därför vill vi alltid göra det från grunden själva. Vårt mark och grund team har bland annat genomgått motorsågs utbildning för att på ett säkert sätt kunna avverka och förbereda marken för ditt hus.