Ombyggnationer


Vi gillar att renovera och bygga om gamla hus. Det kan handla om att bygga en ny grund på en 1800-tals timmerlada, eller att göra en tillbyggnad av en 60-talsvilla där familjen bor kvar.  När det gäller renoveringar och tillbyggnader är inget projekt det andra likt, därför är flexibilitet ett måste. Förutsättningarna för både huset och de som bor däri varierar alltid, men vi har ett erfaret och kvalificerat team som alltid gör sitt bästa för att tillgodose var och ens behov.