Väggar & Tak


Själva huskonstruktionen kan göras på många sätt. Vi vill hitta lösningen som passar dig bäst. Vi bygger lika gärna ett Timmerhus som det modernaste Passivhuset.